Sitsens byggstenar

En bra sits är förutsättningen för att kunna inverka på rätt sätt. Följande fem grundstenar är förutsättningarna för en bra sits: 

AVSPÄNDHET 
För att vara avspänd när du sitter på hästen och därmed följsam i hästens rörelser krävs det att du är avspänd både mentalt och i dina muskler. En avspänd ryttare är mycket behaglig för hästen. En stressad ryttare ger negativa signaler till hästen .
 

BALANS 
Balansen är också en förutsättning för att du ska vara följsam i alla hästens gångarter. Om inte du själv är i balans kan du aldrig rida en häst i balans på rätt sätt.  En förutsättning för att du ska hitta balansen är att du är avspänd sa,t att du är medveten om kroppens center.
 

KROPPSMEDVETENHET/KROPPSKONTROLL 
Medvetenhet och kontroll över de olika delarna i sin kropp för att kunna ge en enskild hjälp eller rätta till eventuella felaktigheter i sitsen.
 

RÖRLIGHET OCH SMIDIGHET 
Det är viktigt att ryttaren är mjuk och smidig och underhåller sin egen kropp med olika smidighetsövningar. Är du följsam i hästens rörelser har hästen lättare att uppfatta små signaler från dig.
 

KOORDINATION 
Förmåga att styra och samordna sina rörelser för att kunna kombinera och samverka mellan olika hjälper.