INTRODUKTIONSKURS PILATES

 


 

Pilatesträningen är din början på ditt nya liv med en kropp som är mer rörlig, smidig, med förbättrad kroppskontroll och hållning.

På introduktionskursen får du lära dig grunderna i Pilatesträningen så att du tryggt kan delta på gruppträningarna. Du kommer också bli medveten hur du kan anpassa träningen till dig själv utifrån träningsstatus, kroppshållning och eventuella tidigare skador eller problem med kroppen.
Många upplever att det tar tid att lära sig och komma in i träningen men med den fördjupade förståelse du kommer få under introduktionskursen kommer du också tillåta dig själv att succesivt utveckla dig genom träningen.

Kursen blandas med både teori och övningar och du kommer också få personlig vägledning genom övningarna.

CORONAVIRUSET Med anledning av Covid-19 är kursen förlagd utomhus under sommaren och vid dåligt väder i större tält. Deltagarantalet kommer vara begränsat.

Plats: Kämparps Gård, Genarp
Planerade Datum: sön 5 juli
Tid: 9-12
Pris: 480 kr fika och kursmaterial ingår

Du anmäler via länken nedan eller via SMS/telefon till : 070 776 34 68