TRÄNING FÖR NACKSKADADE

Till alla er som vill ta kontroll över er egen hälsa och leva smärtfria liv  


Pilates is the science of how you control the body through your knowledge

VETENSKAPLIG RAPPORT OM PILATESTRÄNINGENS EFFEKT


 

 Har du frågor mejla gärna eller ring:

info@pilatesforlife.se

070-776 34 68 

ATT HANTERA SMÄRTA OCH GÅ VIDARE

 Länk till artikel i Ystads Allehanda 15 januari 2013

http://www.ystadsallehanda.se/skurup/article1792801/Att-hantera-smarta-och-ga-vidare.html


 

Så här har vi blivit hjälpta genom Pilates for Life, läs här         

 


 

RTP SKÅNE10-v kurs Ystad 

START 17 SEPTEMBER 2012

 

Kämpa vidare vänner i djungeln mot att få tillbaka era liv!                                                                     

”You never know how strong you are until strong is the only choice you have”

 


 

Charlotte Almö är en av föreläsarna på Rikskonferensen för Nackskadade på Lunds Universitetssjukhus 15 maj 2013 Pilates for Life har anpassat och utarbetat särskilt träningsprogram för whiplashskadade, nackskadade som fokuserar på helheten och mikrorörelser för att återskapa balansen i kroppen. Den är enbart i rehab-syfte och skiljer sig ifrån den allmänna pilatesträning som oftast utövas på gym och träningscenter. 

Då jag själv skadats allvarligt i samband med trafikolyckor har jag stor förståelse för det man genomgår som whiplashskadad. Detta innefattar förutom smärta, värk och handikapp även den brist på förståelse man kan möta ifrån omgivning och försäkringsbolag. Läs mer under fliken Om Charlotte, Bakgrund  Den pilatesform som jag erbjuder till whiplashskadade är inte upplagd enligt fitnessmetoder utan sker enbart i rehab-syfte. Detta är en viktig skillnad!  

NYTT!  LÄS HÄR VETENSKAPLIG RAPPORT OM PILATESTRÄNINGENS EFFEKT

Genom år av erfarenhet, genom att rehabilitera mig själv samt genom att hjälpa andra med deras rehabilitering, har jag fått en oerhörd förståelse för hur rehabiliteringen  ska framskrida. Du får redan vid första besöket med dig flera insikter hur du ska hjälpa dig själv till tillfrisknande. I pilatesträningen aktiveras muskelminnet och man lär om kroppen på nytt att återupprätta sitt naturliga rörelsemönster.

 

Pilates-träningen rekommenderas till whiplash-skadade och ger mycket bra resultat (läs mer på www.spinalinjuryfoundation.org och  www.whiplash101.com ). Fördelen mot andra behandlingsformer som TENS, massage, akupunktur etc är att när du har lärt dig grundrörelserna i Pilates, kan du själv ta ansvar för din rehabilitering istället för att vara beroende av kostsamma behandlingar.  

Jag vill framförallt förmedla till dig som whiplash-skadad att du kan må bättre än vad du gör idag. Låt din tanke flytta fokus från den situation som du har till det liv du kan få!  Jag syftar då på smärtfrihet, rörlighet och mer ork för att leva! Fråga dig själv vad du kan göra för att må bättre, få mer energi till det du vill göra och få ett rikare liv? Du måste stegvis själv ta ansvar för din rehabilitering. Självklart behöver vi hjälp, råd och stöd på vägen men du kan själv göra så mycket mer än du tror. Det är  just den här tron på sig själv som man tappar när man mår dåligt. Ofta får man endast veta de nedslående konsekvenserna av whiplashskadan. Det var ingen som talade om för mig att jag kunde bli bra igen och få tillbaka mitt liv. Kunskaperna om whiplashskador har dock ökat de senaste 10 åren och förutsättningarna för positivt förhållningssätt är förhoppningsvis bättre idag. Det är en lång väg att gå men det finns inget annat val om du väljer att leva medan du lever!


Privat träning för whiplashskadade. Första besöket tar 90 min. Tid kan bokas på info@pilatesforlife.se el 070-776 34 68