Ryttar-rädsla

 

Ryttarträning och coaching läs mer på: www.horsesforlife.se

 


Reportage om Ryttarcoaching vid ridrädsla HÄSTFOCUS dec 2012

REFERENSER FRÅN NÅGRA SOM BLIVIT HJÄLPTA

 

Du är inte ensam! Alla ryttare, oavsett nivå, kan någon gång under sitt ”rid-liv” ha upplevelser som gör att man blivit rädd för att rida eller rädd för ett visst moment i ridningen.  

 

Orutin och  osäkerhet vid hästhantering och ridning kan självklart göra en rädd. Denna rädsla minskar med tiden ju mer hästkunskap och häst- riderfarenhet man ger sig. Tyvärr kan incidenter ske på vägen som sätter sig som en djup rädsla.

 

 Olyckshändelser i samband med ridning är ett vanligt exempel på anledning till rädsla. 


 

 

Ulrika Graflind, Vollsjö är en av de som får hjälp med sin ryttar-rädsla.
Klicka här för att läsa mer »

Oavsett anledning så är det en jobbig känsla att vara rädd och tyvärr är det lätt att det vållar ytterligare problem eftersom hästen känner av att du är rädd men den förstår inte varför. Detta kan leda till att hästen blir spänd och osäker på ditt ledarskap och därmed gör kanske hästen något som du inte förväntar. Det positiva med den här rädslan är ändå att den absolut inte behöver vara för evigt och du kan lära dig att övervinna den! Och……..att övervinna rädsla är en erfarenhet som du har nytta av i många situationer senare i livet. 

Med personlig erfarenhet av stark rädsla efter mina olyckor (se Bakgrund) har det betytt oerhört mycket för mig att öka min kroppskontroll, bålstabilitet och styrka. Genom pilatesträningen har jag uppnått dessa träningseffekter och tagit kontroll över rädslan genom mentalt fokus, avslappning och andning. Genom att läsa Idrottspsykologi och Idrottscoaching har min förståelse ökat för vad som sker inom oss när vi är rädda . 

Känner du rädsla så ge inte upp! Den kan övervinnas! Träna kroppskontroll, mentalt fokus-träna pilates! Fortsätt och rid men sänk kraven!  Låt det ta tid!  

Kontakta mig för ett personligt program för att övervinna din rädsla. Vi jobbar med din unika situation och du får redskap till att hantera och övervinna din rädsla.Kontakta mig på  info@horsesforlife.se eller 070-776 34 68.