Charlotte när hon föreläser på Nackskadedagen på Skånes Universitetssjukhus Lund

 

 

 

Nackskadedag

Skånes universitetssjukhus Lund, Blocket, Aulan, Plan 1

25 september 2013

 

08.50 – 09.00 Inledning Per Jakobsen Nackskadegruppen Skåne

Moderatorer Hans Westergren och Eva-Maj Malmström.

 

09.00 - 09.30 Ulf Hallgårde. Överläkare. Projektledare. Avd. för hälso- och sjukvård

Vad är ”multimodal smärtrehabilitering” och vad ger den?

 

09.30 – 10.00 Hans Westergren. Smärtläkare Rehabiliteringsmedicinska kliniken SUS, Lund Kompetenscentrum Nacksmärta efter Olycka.

Nacksmärta efter olycka – Vad vet vi idag?

 

10.10 – 10.40 Eva-Maj Malmström. OMT-utbildad sjukgymnast. Rehabiliteringsmedicinska kliniken SUS, Lund. Kompetenscentrum Nacksmärta efter Olycka

Sjukgymnastisk behandling av smärta och funktionsnedsättning efter olycka – Vad händer efter rehab?

 

10.55 – 11.25 Marcelo Rivano Fischer. Klinikchef, Psykolog Rehabiliteringsmedicinska kliniken SUS, Lund – Kompetenscentrum Långvarig smärta.

Psykologens roll i behandlingen av patienter som varit med om en olycka.

 

11.35 – 12.05 Charlotte Almö Utbildare i personligt ledarskap vid smärtrehabilitering

Vägen tillbaka till smärtfrihet.

 

12.15 – 13.00 Lunch

13.00 – 13.30 Martina Elmgren Psykoterapeut, Kognitiv Beteende Terapi KBT

Att leva i verkligheten eller att leva i ”värkligheten”

 

13.40 – 14.25 Birgitta Häggman Henriksson Tandläkare/gästlektor

Smärta och besvär i käksystemet efter nackskada.

 

14.35 – 14.50 Kaffe

 

14.50 – 15.35 Torsten Gordh Professor i klinisk smärtforskning Akademiska sjukhuset Uppsala

Undersökning med PET-kamera gör smärtan ”synlig”- en hjälp till bättre diagnostik av smärttillstånd.

 

15.45 – 16.30 Malin Christensson Advokat

Aktuell praxis beträffande sambandsbedömningar och när föreligger rätt till omprövning

 

Pris: 300 kronor för icke medlem.

150 kronor för medlem i Personskadeförbundet RTP. I priset ingår lunch, em. kaffe, frukt och vatten

Anmälan: Senast den 15 augusti 2013

Anmälan: Kan ske via e-post: per.skane@live.se eller till telefon 046-13 61 57 Agneta Ragnarsson

Arrangörer: Nackskadegruppen i Skånes distrikt i Personskadeförbundet RTP