KURSER I STRESSHANTERING

 

Den moderna människan utsätts hela tiden för olika situationer av stress vilket påverkar oss mentalt och ger spänningar, stelhet och värk i muskler och leder. Detta leder i sin tur till att vår energi, prestation och närvaro i vårt dagliga liv starkt påverkas.Medvetenhet om hur hjärnan och kroppen reagerar på stress ger dig också förmågan att ta kontroll av stressens negativa påverkan och behålla din inre balans, närvaro och styrka.

Kurser arrangeras regelbundet.  Se vidare här under fliken Stress