Om Charlotte

Charlotte Almö

Charlotte Almö har personlig erfarenhet av att hjälpa andra och sig själv att bli fri från långvarig smärta och värk. Genom egna erfarenheter av rehabilitering, flera års studier i kroppsbalansering, pilates, personligt ledarskap, idrottspsykologi och idrottscoaching kan hon på ett unikt sätt förmedla hur vi kan öka vårt välbefinnande genom insikter och olika tekniker för självhjälp.

Charlotte har flera års erfarenhet av att ha tränat personer i olika livssituationer till ökat välbefinnande. Charlotte anlitas för föreläsningar och träning. Träning sker i grupp eller privat konsultation för utveckling av individuellt program.

Mottagning i Häckeberga, Genarp 

Certifierad och diplomerad coach Kommunikativt ledarskap

Kommunikativt ledarskap med Personlig Utveckling 5 år hos www.thebigpicture.se

 Studier i Idrottscoaching och Idrottspsykologi vid Växjö Universitet och Malmö Högskola 

 Erfarenhet av att instruera och leda människor vid träning sedan 1986 

 Examen från Hippologutbildningen,SLU, Flyinge 

 Under flera år instruerat i kroppsbalansering och andningsteknik för bättre livskvalité till personer i olika livssituationer 

 Diplomerad Pilates instruktör Pilates Matwork Primary Series 

 Diplomerad Pilates instruktör Pilates Matwork Secondary Series

 Studier True Classical Pilates Techniqe, Peter Fiasca 

 Certifierad FaR-ledare (fysisk aktivitet på recept)

 Utbildad i Reiki I och II