KROPPSHÅLLNING


 LIVESÄND 5-VECKORS GRUNDKURS PILATES OCH KROPPSHÅLLNING 


Som barn har vi i regel en naturlig kroppshållning, utan stelheter och vi rör oss med avspända rörelser.

Livets påverkan förändrar vår kroppshållning och i många fall på ett ofördelaktigt sätt. Vi anpassar vår hållning och rörelsemönster utifrån arbete, olyckor, stress eller känslomässiga bördor.

Obalanser i kroppshållningen leder till stelhetskänsla, trötthet, värk i nacke och rygg och påverkar vår livsenergi och rörlighet. Stelheter och minskad rörlighet förklarar vi ofta enkelt med att vi blivit äldre och mindre smidiga.

Sanningen är att oavsett ålder så kan du påverka din situation och med ny medvetenhet och enkla rörelser återställa din naturliga kroppshållning och rörlighet.

Genom att öka din medvetenhet och skapa ett personligt rörelseprogram anpassat till din situtation, återskapas succesivt den naturliga kroppshållningen. Du blir mer rörlig, smärta och värk minskar och du får ökad energi till livet och allt du vill göra!

Har du problem med din kroppshållning? Boka 20 min kostnadsfri konsultation. Se övriga priser här
Vill du boka tid för hur du ska jobba med din kropp för att få din kroppshållning i balans?