Joseph H Pilates

Joseph H. Pilates.

 

 

Joseph H Pilates är grundaren av Pilatesträning och räknas idag som en av pionjärerna inom fysisk och mental träning. Hans träningsmetoder, vilka utvecklades redan i början av 1900-talet, visar idag vara överlägsna de flesta träningsformer och har därför under senaste 15 åren spridits och accepterats över hela världen. Han föddes i Tyskland 1880 och hade redan som barn allvarliga problem med sin hälsa. Joseph led av astma, engelska sjukan och reumatiska problem och för att övervinna dessa sjukdomar inriktade han sig på att bygga upp sin fysiska styrka. Han studerade olika träningsformer av både västerländsk och österländsk kultur och intresserade sig även för kroppens muskulatur. Blev med tiden skicklig gymnast, skidåkare, dykare, boxare och ägnade även tiden åt yoga, Zen och brottning. Utifrån de här erfarenheterna  formades Pilatesrörelserna.

Joseph Pilates flyttade 1912 till England där han var yrkesverksam som boxare, cirkusartist och självförsvarstränare. 1914 när första världskriget bröt ut fick karriären ett abrupt slut då han hamnade i fångläger pga av sitt tyska medborgarskap. Under tiden i fånglägret arbetade han fram olika fysiska övningar som han tränade sina medfångar med. Övningarna kombinerades med mentalt fokus och andningskontroll som ökade deras  styrka, rörlighet och fysiska och psykiska balans. Han kallade sin träningsform för Contrology. 

Efter kriget återvände Joseph Pilates till Tyskland där han började samarbeta med professionella danslärare som införlivade några av Joseph Pilates övningar i sin undervisning. Dessa var bl a Rudolf von Laban (Labbonnation), Hanya Holm, Martha Graham och George Balanchine.

1926 fick Joseph Pilates en direkt order att han skulle träna den tyska armén. Han motsatte sig denna ordern, lämnade Tyskland och flyttade till USA. I New York startade han sin träningsstudio tillsammans med sin fru Clara som han träffade på resan till Amerika.   Till hans träningsstudio kom professionella dansare men även idrottsmän, skådespelare och societetslejon för att stärka kroppen. Han skrev flera böcker om sin träningsmetod och filosofi  bland annat Your Health (1934) och Return to Life through Contrology (1945).

Joseph Pilates dog 1967 och undervisade ända fram till sin bortgång.

"Vi är så gamla som våra ryggradar" Joseph Pilates