SMÄRTA STELHET VÄRK

Att leva med ständig smärta, starkt eller svagt molande värk är oerhört påfrestande och det påverkar ditt välmående och självbild i mycket hög grad.

Att ständigt ha ont gör att du blir trött, humöret påverkas och livslusten och glädjen minskar. Bilden av dig själv förändras till att bli full av begränsningar. Begränsningar orsakade av smärtan, stelheten och värken.

Obalanser i kroppshållningen kan leda till stelhetskänsla, trötthet, värk i nacke och rygg.Ogynnsamma kroppsställningar vid arbete, olyckor, stress eller känslomässiga bördor bidrar till obalanserna i kroppshållningen.

Stelheter förklarar vi ofta med att vi helt enkelt blivit äldre och mindre smidiga.

Som barn har vi i regel en naturlig kroppshållning och rör oss med avspända rörelser. Genom att öka din medvetenhet och skapa ett personligt rörelseprogram anpassat till din situtation, återskapas den naturliga kroppshållningen. Med tiden ökar din rörlighet och din smärta och värk minskar.