SMÄRTA STELHET VÄRK

Att leva med ständig smärta, starkt eller svagt molande värk är oerhört påfrestande och påverkar ens välmående och självbild i mycket hög grad.

Att ständigt ha ont gör att man blir trött, humöret påverkas och livslusten och glädjen minskar. Bilden av en själv förändras till att bli full av begränsningar. Begränsningar orsakade av smärtan, stelheten och värken

Obalanser i kroppshållningen kan leda till stelhetskänsla, trötthet, värk i nacke och rygg.Ogynnsamma kroppsställningar vid arbete, olyckor, stress eller känslomässiga bördor bidrar till obalanserna i kroppshållningen.

Stelheter förklarar vi ofta med att vi helt enkelt blivit äldre och mindre smidiga.

Som barn har vi i regel en naturlig kroppshållningoch rör oss med avspända rörelser. Genom att öka din medvetenhet och skapa ett personligt rörelseprogram anpassat till din situtation, återskapas den naturliga kroppshållningen, vilket med tiden minskar smärtan, värken och din rörlighet ökar.